V novém roce nová kopyta

Tak začínáme nový rok s tím, že přibyla další kopyta pro výrobu pouzder, takže bez návštěvy: :)

Grand Power X Calibur
STI Edge 5" 
SIG Sauer 1911 Match Elite